آیا امکان بازدید عمومی از کارگاه است؟

بله تمام افراد می توانند ا رکارگاه شکوه نور بازدید کنند.

بله تمام افراد می توانند ا رکارگاه شکوه نور بازدید کنند.

بله. تمامی محصولات مجموعه شکوه نور در کارگاه این مجموعه ساخته می شود. خریداران عزیز در صورت علاقه می توانند با هماهنگی قبلی بصورت تلفنی برای بازدید از کارگاه مجموعه مراجعه نمایند.


دیدگاه خود را بیان کنید